product_20090526210558 Load cell 0782 Cảm biến tải

Click vào đây để xem hình lớn

Trích nội dung _

10tấn,20tấn,30tấn

40tấn,50tấn,60tấn

* Thông tin sản phẩm :

Load cell 0782

Cảm biến tải trọng lượng là cảm biến đo lực điện trở ứng dụng cho cân điện tử và thiết bị đo lường, cảm biến tải load cells có nhiều mẫu mã ứng dụng cảm biến lực loadcell …

Cân thế giới điện tử – World Weighing Scales

© Cân thế giới công nghiệp / Cảm biến tải / thuộc tiểu mục Thiết bị đo lường – chỉ có tại http://canthegioi.com

Vui lòng liên hệ : Công ty Hoa Sen Vàng
Telephone: 028 3511 7799 (HCMC).
Website: https://hoasenvang.vnhttps://hoasenvang.com.vn

* Cân thế giới

Load cell 0782

một sản phẩm của “Global Seeking Group” , … là sản phẩm thuộc quyền phát hành của GSGinc.,

Topics #cảm biến lực #cam bien tai #CẢM ỨNG LỰC(LOAD CELL) #cân điện tử thế giới #cân thế giới #Load cell 0782 #Loadcell xe tải