eb5cd1a710 Cân phân tích A&D HR Cân phân tích điện tử

Cân phân tích A&D HR, Lồng kính lớn với thể tích 250mm. Màn hình hiển thị LCD có góc nhìn rộng. Tuân theo chuẩn GLP, các số liệu ra máy tính

* Thông tin sản phẩm :

Cân điện tử Bình Thạnh – Binh Thanh Weighing Scales

© Cân bình thạnh / Cân phân tích điện tử / thuộc tiểu mục Cân kỹ thuật điện tử – chỉ có tại http://canbinhthanh.com

Topics #Cân phân tích A&D HR