Đầu cân điện tử CAS

Bộ chỉ thị chống nước CI- 2001AS series – CAS

Bộ chỉ thị chống nước CI- 2001AS series Thiết kế nhỏ gọn và đơn giản, thiết kế kiểu treo tường, sử dụng cho nhiều mục đích, đơn giản sử dụng trong nhà với pin, chức năng bảo lưu dữ liệu khi mất nguồn điện, chức năng màn hình chờ, tiêu chuẩn chống cháy nổ, tiêu chuẩn chống nước.

Đầu cân điện tử CAS

Bộ chỉ thị kháng nước và pin BI- II series – CAS

Bộ chỉ thị kháng nước và pin BI- II series Thiết kế nhỏ gọn và đơn giản, thiết kế kiểu treo tường, sử dụng cho nhiều mục đích, đơn giản sử dụng trong nhà với pin, chức năng bảo lưu dữ liệu khi mất nguồn điện, chức năng màn hình chờ, tiêu chuẩn chống cháy nổ, tiêu chuẩn chống nước.

Đầu cân điện tử CAS

Bộ chỉ thị công nghiệp tốc độ cao NT-570A – CAS

Bộ chỉ thị công nghiệp tốc độ cao NT-570A Thiết kế nhỏ gọn và đơn giản, thiết kế kiểu treo tường, sử dụng cho nhiều mục đích, đơn giản sử dụng trong nhà với pin, chức năng bảo lưu dữ liệu khi mất nguồn điện, chức năng màn hình chờ, tiêu chuẩn chống cháy nổ, tiêu chuẩn chống nước.

Đầu cân điện tử CAS

Bộ chỉ thị công nghiệp tốc độ cao CI- 8000V – CAS

Bộ chỉ thị công nghiệp tốc độ cao CI- 8000V Thiết kế nhỏ gọn và đơn giản, thiết kế kiểu treo tường, sử dụng cho nhiều mục đích, đơn giản sử dụng trong nhà với pin, chức năng bảo lưu dữ liệu khi mất nguồn điện, chức năng màn hình chờ, tiêu chuẩn chống cháy nổ, tiêu chuẩn chống nước.